Home
Wie zijn wij
Onderhoud
Referenties
Nieuwbouw
APK keuring
Veiligheidsvoorschriften
Aanbevolen links
Contact
Veiligheidsvoorschriften

Naar aanleiding van een voorval dat zich in 2006 heeft voorgedaan, heeft de arbeidsinspectie in 2007 een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van montagepersoneel tijdens het beklimmen van sportveldlichtmasten. Hierbij is gebleken dat vele masten in Nederland niet voorzien zijn van een vaste klimbeveiliging.

Om risicovolle werkzaamheden van werknemers zoveel mogelijk te beveiliging zijn in de Arbeids-omstandighedenwet (ARBO-wetgeving) de eisen voor het beklimmen van lichtmasten duidelijk omschreven en aangescherpt. De arbeidsinspectie schrijft in haar aanbeveling naar de eigenaren van deze sportveldlichtmasten: “De klimvoorzieningen, die gebruikt worden om onderhoud te kunnen verrichten aan de sportveldlichtmasten op meer dan 7 meter hoogte, moeten worden voorzien van een valbeveiliging bestaande uit een verticale ankerlijn of ankerrail en een door de werknemer te dragen geschikte harnasgordel, welke tijdens het gebruik van de klimvoorziening met geschikte koppelingen is verbonden met de ankerlijn of ankerrail. Een en ander conform de EN 795.

Wenselijk is het verder dat deze klimvoorziening een keurmerk heeft zodat de kwaliteit is gewaarborgd. De Verlichtingexpert verzorgt de aanleg en het onderhoud van vele sportcomplexen. Sinds jaren plaatst deze firma al masten die voorzien zijn van de vaste klimbeveiliging om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Nog regelmatig echter constateert deze firma dat het overgrote deel van de in gebruik zijnde lichtmasten niet voorzien zijn van een deugdelijke klimbeveiliging. Let wel: mocht iemand uit een sportveldlichtinstallatie vallen is de eigenaar van deze installatie volgens de wet aansprakelijk voor de gevolgschade! Verder zij opgemerkt dat alle medewerkers van montagebedrijven vanaf 24 februari 2007 niet meer onderhoud mogen plegen aan lichtmasten die niet uitgerust zijn met de vaste klimbeveiliging of u dient deze werkzaamheden te verrichten met een hoogwerker.

De Verlichtingexpert brengt klimbeveiligingen aan op nieuwe of bestaande lichtmasten met een geldig keuringscertificaat conform de EN 795 normering.

Tevens worden de klimbeveiligingen jaarlijks gekeurd conform deze normering en voorzien van een keuringssticker. Kijk hiervoor naar onze onderhoudscontractvormen.
De Verlichtingexpert - Bremstraat 128 4711 CK st.Willebrord - vragen of storingen bel 06 - 349 203 23 of 06-349 203 21
Fax: 0165 - 388 623 - Email: info@deverlichtingexpert.nl